Fundacja Drama Point powstała w 2016 roku z inicjatywy Ewy Kunert i Marii Patykiewicz.


Celem Fundacji jest dążenie do rozwoju artystycznego, rozwoju świadomości kulturowej oraz krzewienie kultury i sztuki, w tym:

 • propagowanie kultury i sztuki
 • propagowanie amerykańskich metod aktorskich i teatralnych w szczególności metody Meisnera i Lee Strasberga
 • rozwijanie nowych metod aktorskich
 • popularyzacja metod aktorskich w polskim środowisku teatralnym i filmowym
 • edukacja, terapia/resocjalizacja młodzieży, niepełnosprawnych, osób w trudnym położeniu życiowym, seniorów poprzez zastosowanie rozmaitych metod teatralnych
 • rozwój osobisty poprzez użycie metod teatralnych.

Zrzut ekranu 2016-09-27 o 22.15.02Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • produkcję dzieł artystycznych, w tym filmów, videoartów spektakli, płyt DVD i CD, albumów
 • organizację eventów, happeningow, performanców, wystaw
 • łączenie różnego rodzaju form sztuki
 • prowadzenie akcji promocyjnych
 • organizacja prelekcji, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, wykładów, spotkań networkingowych oraz ich prowadzenie
 • organizowanie szkoleń i coachingów z zakresu metod aktorskich
 • powołanie studia teatralnego
 • prowadzenie serwisów internetowych
 • angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celów Fundacji;
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami o
  podobnych założeniach programowych, wymianę międzynarodową oraz tworzenie koprodukcji międzynarodowych

KRS 0000637388  Warszawa  Rejestracja 15 września 2016 r.